ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นับว่ามีผู้สูงอายุอันดับต้นๆ และเป็นประเทศที่มีการตลาดของกลุ่มกายภาพบำบัดฟื้นฟูที่สูง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราประชากร100,000คนกับนักกายภาพบำบัดแล้วถือว่ามีอัตรานักกายภาพบำบัดที่ค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากายภาพบำบัดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยคลินิกเรามีนักกายภาพบำบัดคนญี่ปุ่นคอยดูแลปรึกษา การบริการของเราจึงเทียบเท่าการรักษากายภาพบำบัดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากรักษาโดยลดอาการปวดแล้ว ยังเป็นการรักษาเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคนไข้แต่ละคนอีกด้วย

ISHII LIFE SUPPORT PHYSIOTHERAPY CLINIC

Operated by ISHII and PARTNERS (THAILAND)CO.,LTD

26/55 Chan Space Building 2nd FL, Nanglinchi Rd,
Tungmahamek, Sathorn, Bangkok

Tel 02-287-1477